top of page

Leave a Tip/Donation for

Tap2Tip TM.png

Ballyferriter Parish

Séipéil
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)
Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)
Séipéal na Carraige (Carraig Church)

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131
r-phost: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie
Seoladh: Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.Aifrinn an Domhnaigh
Toisc nach bhfuil aon sagart i bParóiste Abhainn a’ Scáil anois beidh ar na sagairt eile sa tréadlimistéar freastal a dhéanamh ar an bparóiste sin. Dá bharr san tá róta nua d’aifrinntí sa tréadlimistéar ann anois. Féach ‘Mass Times’ don róta nua.

Include fees in donation

€0 10% + 10c

€0

Total to pay

Your Details

Group 23 (1).png
Group 10 (1).png

Processing..

Please select the amount first

bottom of page